Агрономічна сільська рада
.

До уваги громадян!

Дата: 31.07.2021 16:06
Кількість переглядів: 593

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту «Детальний план території (земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2305, 0520680200:01:004:1405, 0520680200:01:004:1940) для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області».

 1. Інформація  про замовника:

Агрономічна сільська рада: 23227, Вінницька обл., Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, буд. 12. Тел. (0432) 58-41-96, факс: 58-42-74, 58-42-13, Е-Мail адреса: agronomichne826@gmail.com.

        2.   Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний  план території (земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2305, 0520680200:01:004:1405, 0520680200:01:004:1940) для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області» є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою :

 • уточнення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової   композиції, параметрів забудови;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • інженерної підготовки території;
 • інженерного забезпечення територій;
 • розміщення об’єктів забудови;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • пожежної безпеки;
 • визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території складається з графічних та текстових матеріалів. У графічних матеріалах креслення плану існуючого стану території та основного креслення виконуються на матеріалах топогеодезичної зйомки, актуальність яких підтверджується замовником при наданні завдання на розроблення містобудівної документації.

 

3.   Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

«Детальний план території (земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2305, 0520680200:01:004:1405, 0520680200:01:004:1940) для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області» розроблено відповідно до рішення Агрономічної сільської ради № 650 від 30 червня  2021 р. (11 сесія 8 скликання).

 «Детальний план території (земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2305, 0520680200:01:004:1405, 0520680200:01:004:1940) для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області» передбачає визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за якими проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів. Відповідно вимогам п.2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» стратегічну екологічну оцінку необхідно виконувати зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів екологічної мережі.

Вибір майданчика будівництва   проведено з урахуванням розглянутих  варіантів  можливого розміщення техніко-економічних міркувань з урахуванням  найбільш економного використання земель. А також соціально-економічного розвитку району.

Мета Детального плану території:

- на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації детальним планом території передбачається визначити відповідність території для розміщення та експлуатації будівель та споруд пов’язані із розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради;

- обґрунтування можливості розміщення будівель і споруд в межах обстежуваної території в умовах

сформованої містобудівної ситуації;

- виявлення та уточнення ресурсів та функціонального використання території щодо розташування

проектованого об’єкту;

- оцінити ступінь впливу проектного обєкту на навколишнє середовище та суміжні території;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок в складі

території детального плану із визначенням параметрів проектних будівель і споруд з урахуванням можливостей земельних ділянок та технологічних особливостей, а також взаємозв’язок з об’єктами існуючої забудови на суміжних територіях;

- визначення проектних містобудівних обмежень на сусідні земельні ділянки;

- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого

використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

- визначення черговості та обсягів інженерної підготовки території;

- визначення системи інженерного забезпечення території;

- визначення порядку та організації транспортного та пішохідного руху на території детального

планування;

- визначення порядку комплексного благоустрою та озеленення території;

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних

ресурсів;

- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

На території, що розглядається детальним планом наявні будівлі та споруди:

 • Блокована  житлова забудова.
 • Садибна житлова забудова.
 • Кладовище традиційного поховання.

В межах земельних ділянок (з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2305, 0520680200:01:004:1405, 0520680200:01:004:1940), яка розглядається детальним планом, передбачається будівництво та влаштування наступних проектних будівель та споруд:

 • Центр обслуговування населення.
 • Торгово-офісна будівля.
 • Магазин – склад.
 • Трансформаторна підстанція.
 • Локальні очисні споруди типу «BIOTAL».
 • Майданчик для відпочинку працюючих.
 • Дитячий майданчик.
 • Фото без опису

 Детальний план розробляється з метою уточнення планування територій району, структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території району визначення всіх планувальних обмежень.

Детальний план території під будівництво розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного  використання території, чіткого функціонального зонування. Планувальна структура детального плану визначилася технологією, транспортними зв’язками будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.

 

4.Ймовірні наслідки.

 

Детальний  план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням  взаємозв’язку основних та допоміжних споруд.

а) Для довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальний  план території для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області»  - зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Території з природоохоронним статусом- відсутні.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

 

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) -немає.

Вибір майданчика будівництва  проведено  з  урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності

 

 

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.) та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • -дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань(за їх наявності):;
 • -діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • -комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • -іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р.

 

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний  план території для розміщення житлової та громадської забудови на території Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області» - подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника протягом 15 діб з дня оприлюднення.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції -  Агрономічна сільська рада: 23227, Вінницька обл., Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, буд. 12. Тел. (0432) 58-42-13, Е-Мail адреса: agronomichne826@gmail.com, відповідальна особа – т.в.о. Начальника відділу архітектури та просторового розвитку Агрономічної сільської ради – Старовойт Андрій Петрович. 

                                                               Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь