Агрономічна сільська рада
.

До відома громадян!

Дата: 08.03.2023 11:48
Кількість переглядів: 90

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2021 р. № 1020
Київ

Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України “Про протимінну діяльність в Україні”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 120 від 04.02.2023}

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

Порядок надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2021 р. № 1020

ПОРЯДОК
надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” (далі - компенсація), а також механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Соціальний захист осіб з інвалідністю” (далі - бюджетні кошти), на її виплату.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 120 від 04.02.2023}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд), який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, зазначеної в пункті 1 цього Порядку;

2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональний орган соціального захисту населення);

3) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад та центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” (далі - постраждала особа).

Умови призначення і виплати компенсації

5. Призначення постраждалій особі компенсації проводиться одноразово структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад на підставі заяви постраждалої особи або її законного представника за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

6. Для уникнення повторного отримання компенсації за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи такі відомості перевіряються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад з використанням інформаційних систем.

7. Компенсація призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами:

на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я - для дітей віком до 18 років;

на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії - для осіб віком від 18 років.

Встановлення інвалідності з урахуванням ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні”, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265) та Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666).

8. Для отримання компенсації постраждалі особи або їх законні представники подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг - до центрів надання адміністративних послуг такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України/посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання/посвідчення біженця. У разі пред’явлення постраждалою особою паспорта громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності) копія такого документа не подається;

3) для дітей віком до 14 років - копію свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі - Портал Дія);

4) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

5) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

6) копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності (особам віком від 18 років) або копію висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії “дитина з інвалідністю” (дітям віком до 18 років).

За наявності електронної інформаційної взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація постраждалими особами або їх законними представниками не подається.

9. Заяви разом з необхідними документами для призначення компенсації приймаються від постраждалих осіб або їх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія).

Виконавчий орган сільських, селищних, міських, районних у містах рад або центр надання адміністративних послуг реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики за технічної можливості) і не пізніше ніж наступного робочого дня надсилає електронну справу структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Заяви разом з необхідними документами для отримання компенсації у паперовій формі передаються після формування електронної справи структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради не рідше ніж один раз на два тижні.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради на підставі отриманої електронної справи опрацьовує інформацію, зазначену в документах, поданих у паперовій або електронній формі, або інформацію, отриману в разі технічної можливості шляхом електронної інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування з державними органами, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває така інформація, та приймає рішення про виплату або відмову у виплаті компенсації.

Якщо документи, подані постраждалою особою або її законним представником, не відповідають вимогам пункту 8 цього Порядку, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради протягом семи робочих днів після отримання таких документів надсилає у письмовому вигляді постраждалій особі або її законному представнику інформацію про відмову у призначенні компенсації з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі усунення причин такої відмови постраждала особа або її законний представник можуть повторно подати документи, що відповідають вимогам пункту 8 цього Порядку.

У разі незгоди з відмовою у призначенні компенсації постраждала особа або її законний представник може оскаржити зазначене рішення в суді.

10. У разі надання постраждалими особами або їх законними представниками недостовірної інформації структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад можуть прийняти рішення про відмову в призначенні компенсації.

У разі відмови постраждалої особи добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) компенсації питання про її примусове стягнення вирішується органом, який призначив компенсацію, у судовому порядку.

11. Компенсація призначається та виплачується постраждалій особі в таких розмірах:

особі з інвалідністю I групи - у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

особі з інвалідністю II групи - у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

особі з інвалідністю III групи - у трикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років - у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

дитині з інвалідністю до 18 років - у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.

12. Розмір отриманої компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Порядок використання коштів

13. За необхідності структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щомісяця до 25 числа подають регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо потреби в бюджетних коштах для виплати компенсації постраждалим особам, яким призначено таку виплату.

14. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат заявки щодо потреби в бюджетних коштах для виплати компенсації постраждалим особам та не пізніше ніж через два робочих дні подають Фонду за встановленою ним формою узагальнену заявку в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

5. Фонд після надходження від регіональних органів соціального захисту населення узагальнених заявок щодо виплати компенсації постраждалим особам не пізніше ніж через три робочих дні подає Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

16. Мінсоцполітики після надходження узагальненої заявки від Фонду щодо виплати компенсації постраждалим особам не пізніше ніж через три робочих дні перераховує бюджетні кошти Фонду, який не пізніше ніж через два робочих дні перераховує їх регіональним органам соціального захисту населення.

17. Регіональні органи соціального захисту населення після отримання бюджетних коштів не пізніше ніж на наступний робочий день перераховують їх на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

18. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат не пізніше ніж через два робочих дні перераховують бюджетні кошти на рахунки постраждалих осіб, відкриті в установі уповноваженого банку.

19. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають регіональним органам соціального захисту населення за встановленою Фондом формою інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання до 15 числа Фонду, який інформує до 20 числа Мінсоцполітики.

Казначейство щомісяця до 10 числа інформує Фонд про обсяг касових видатків у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і кодів економічної класифікації видатків державного бюджету. Фонд до 11 числа інформує Мінсоцполітики про такий обсяг видатків.

20. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, проводиться в установленому законодавством порядку.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2021 р. № 1020

ПОРЯДОК
надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” (далі - допомога на оздоровлення), а також механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Соціальний захист осіб з інвалідністю” (далі - бюджетні кошти), на її виплату.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 120 від 04.02.2023}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд), який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, зазначеної в пункті 1 цього Порядку;

2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональний орган соціального захисту населення);

3) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад та центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” (далі - постраждала особа).

Умови призначення і виплати допомоги на оздоровлення

5. Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад на підставі заяви, поданої постраждалою особою або її законним представником до 15 жовтня поточного року за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

6. Для уникнення повторного отримання допомоги на оздоровлення протягом поточного року за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи такі відомості перевіряються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад з використанням інформаційних систем.

7. Для отримання допомоги на оздоровлення постраждалі особи або їх законні представники щороку подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг - до центрів надання адміністративних послуг такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України/посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання/посвідчення біженця. У разі пред’явлення постраждалою особою паспорта громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності) копія такого документа не подається;

3) для дітей віком до 14 років - копію свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі - Портал Дія);

4) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості - дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

5) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

6) копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності (особам віком від 18 років) або копію висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії “дитина з інвалідністю” (дітям віком до 18 років).

За наявності електронної інформаційної взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація постраждалими особами або їх законними представниками не подається.

8. Заяви разом з необхідними документами для призначення допомоги на оздоровлення приймаються від постраждалих осіб або їх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія).

Виконавчий орган сільських, селищних, міських, районних у містах рад або центр надання адміністративних послуг реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики за технічної можливості) і не пізніше ніж наступного робочого дня надсилає електронну справу структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Заяви разом з необхідними документами для отримання допомоги на оздоровлення (після формування електронної справи) у паперовій формі подаються структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради не рідше ніж раз на два тижні.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради на підставі отриманої електронної справи опрацьовує інформацію, зазначену в документах, поданих у паперовій або електронній формі, або інформацію, отриману в разі технічної можливості шляхом електронної інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування з державними органами, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває така інформація, та приймає рішення про виплату або відмову у виплаті допомоги на оздоровлення.

Якщо документи, подані постраждалою особою або її законним представником, не відповідають вимогам пункту 7 цього Порядку, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради протягом семи робочих днів після отримання таких документів надсилає у письмовому вигляді постраждалій особі або її законному представнику інформацію про відмову у призначенні допомоги на оздоровлення з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі усунення причин такої відмови постраждала особа або її законний представник може повторно подати документи, що відповідають вимогам пункту 7 цього Порядку.

У разі незгоди з відмовою у призначенні допомоги на оздоровлення постраждала особа або її законний представник може оскаржити зазначене рішення в суді.

9. У разі надання постраждалими особами або їх законними представниками недостовірної інформації структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад можуть прийняти рішення про відмову в призначенні допомоги на оздоровлення.

У разі відмови постраждалої особи добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) допомоги на оздоровлення питання про її примусове стягнення вирішується органом, який призначив таку допомогу, в судовому порядку.

10. Допомога на оздоровлення нараховується і виплачується постраждалій особі в таких розмірах, округлених до однієї гривні: особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю - 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність, та особам з інвалідністю III групи - 35 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.

У разі зміни групи інвалідності в період перебування особи з інвалідністю на обліку допомога на оздоровлення виплачується в розмірі, визначеному для групи інвалідності, встановленої такій особі на дату призначення допомоги.

11. Якщо постраждала особа має право на допомогу на оздоровлення згідно із Законом України “Про протимінну діяльність в Україні” і одночасно згідно з іншим нормативно-правовим актом допомога на оздоровлення призначається лише за одним з них за вибором такої особи.

Допомога на оздоровлення виплачується постраждалій особі, якщо вона протягом поточного року не отримувала безоплатну санаторно-курортну путівку/путівку на оздоровлення/будь-яку грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки/компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування/щорічну допомогу на оздоровлення за рахунок державного або місцевого бюджетів.

У разі отримання постраждалою особою допомоги на оздоровлення така особа знімається з обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою або з обліку для отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки/компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування/щорічної допомоги на оздоровлення.

Допомога на оздоровлення, не отримана постраждалою особою з вини структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, підлягає відшкодуванню не більше ніж за два роки.

У разі смерті постраждалої особи, яка мала право на допомогу на оздоровлення, не отримана нею сума такої допомоги не виплачується.

Порядок використання коштів

12. За необхідності структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щомісяця до 25 числа подають регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на оздоровлення постраждалим особам, яким призначено таку виплату.

13. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат заявки щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на оздоровлення постраждалим особам та не пізніше ніж через два робочих дні подають Фонду за встановленою ним формою узагальнену заявку в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

14. Фонд після надходження від регіональних органів соціального захисту населення узагальнених заявок щодо виплати допомоги на оздоровлення постраждалим особам протягом не пізніше ніж через три робочих дні подає Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

15. Мінсоцполітики після надходження узагальненої заявки від Фонду щодо виплати допомоги на оздоровлення постраждалим особам не пізніше ніж через три робочих дні перераховує бюджетні кошти Фонду, який не пізніше ніж через два робочих дні перераховує їх регіональним органам соціального захисту населення.

16. Регіональні органи соціального захисту населення після отримання бюджетних коштів не пізніше ніж на наступний робочий день перераховують їх на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

17. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат не пізніше ніж через два робочих дні перераховують бюджетні кошти на рахунки постраждалих осіб, відкриті в установі уповноваженого банку.

18. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад/центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають регіональним органам соціального захисту населення за встановленою Фондом формою інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання до 15 числа Фонду, який інформує до 20 числа Мінсоцполітики.

Казначейство щомісяця до 10 числа інформує Фонд про обсяг касових видатків у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і кодів економічної класифікації видатків державного бюджету. Фонд до 11 числа інформує Мінсоцполітики про такий обсяг видатків.

19. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, проводиться в установленому законодавством порядку.

20. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь